ربات استخراج ایمیل و شماره موبایل یک ربات قدرتمند که به زبان پایتون نوشته شده است،مخصوص استخراج ایمیل و شماره موبایل از یک سایت آموزشی مهم است که توانسته در مدت زمان شش ساعت تمام ایمیل ها و شماره موبایل های سایت مدنظر را که بصورت عکس بوده اند را با موفقیت استخراج کند.
نکته ای که باید توجه کرد این است که این ربات فقط برای استخراج ایمیل و موبایل های این سایت بخصوص است و برای سایت های دیگر کارایی ندارد.اما ما میتوانیم با تیم برنامه نویسی خود برای هر سایت دیگر که بخواهید شماره موبایل یا هر نوشته دیگری را که بصورت عکس است برایتان براحتی با کتابخانه های قدرتمند پایتون استخراج کنیم.